Markering av Verdsdagen for lindrande behandling i Helse Førde

Event Date

Wednesday, 28 October 2020

Informasjonsrunde til sengeavdelingar og poliklinikkar i Helse Førde. Palliativt team besøker avdelingane på Førde sentralsjukehus. På Lærdal og Eid sjukehus vil ressurssjukepleiarane i kreftomsorg og lindrande behandling besøke medisinsk avdeling og infusjonspoliklinikken. På besøksrunda har dei med goodiebags som inneheld informasjonsmateriell frå Kreftforeininga. I tillegg framsnakkar dei to gode brosjyrar "spørsmål om døden" og "Når livet går mot slutten". I tillegg har dei med fleire nyttige brosjyrar og verktøy som gir meir kunnskap om lindring til den palliative pasienten. Noko søtt til kaffien ligg også i posane.

Location

  • Country: Norway
  • City: Førde

Contact

  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Us

  34-44 Britannia Street, London, WC1X 9JG, United Kingdom

  e-mail: info@thewhpca.org

Terms of use | Disclaimer | Cookie Policy | Privacy Policy

  

Newsletter

Subscribe to receive our newsletter:Subscribe